บริหารและจัดการคลังสินค้า

สุดยอดคลังสินค้ากลุ่มโลจิสติกส์และสาขาธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Warehouse Management

แนะนำธุรกิจคลังสินค้า

ในลักษณะของแนวปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศที่ในหลายกรณีไม่ทราบว่าในขณะที่นำเข้าจะมีการจัดการสินค้านำเข้าอย่างไร ซึ่งหมายความว่าผู้นำเข้ามีหน้าที่ต้องจัดเก็บสินค้าเป็นระยะเวลานานมากขึ้นหรือน้อยลง ดังนั้นในความสนใจของผู้นำเข้าที่จะนำสินค้าเหล่านี้เข้ากระบวนการศุลกากรซึ่งขัดขวางความจำเป็นในการชำระภาษีและอากรขาเข้าหรือชะลอการชำระภาษีและอากร

ด้วยความตระหนักถึงความต้องการของผู้นำเข้า ศุลกากรไทยได้กำหนดไว้ในกฎหมายระดับประเทศสำหรับขั้นตอนการคลังสินค้าศุลกากร ที่อนุญาตให้ผู้นำเข้าเก็บสินค้าเป็นระยะเวลานานมากขึ้นหรือน้อยลงโดยไม่ต้องชำระภาษีอากรจนกว่าสินค้าจะถูกนำไปบริโภคในประเทศ

ภายใต้โครงการคลังสินค้าทัณฑ์บนสินค้านำเข้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งออกซ้ำ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีและอากรขาเข้า/ขาออก ไม่ว่าจะส่งออกในลักษณะเดียวกับสินค้านำเข้าหรือในลักษณะที่เคยผลิตผสมหรือประกอบเป็นสินค้าอื่นๆ

สรุปบริการคลังสินค้า

1. การขนส่งทางทะเล (ขนส่งทางอากาศ) ไปยังท่าเรือของประเทศไทย
2. ขนถ่ายเรือคอนเทนเนอร์ออกจากเรือ
3. การขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยังคลังสินค้า
4. พิธีการศุลกากร (ขาเข้า)
5. การรับ/ วาง/ เบิกสินค้า (โกดัง)
6. พิธีการศุลกากร (การจ่ายภาษี) สำหรับการบริโภคในท้องถิ่น
7. ขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ดีที่สุดไปยังลูกค้า (ท้องถิ่น)
8. พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกไปต่างประเทศ
9. การขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ดีที่สุดไปยังท่าเรือ
10. บริการขนถ่ายสถานีปลายทาง
11. การส่งสินค้าไปต่างประเทศ

บริการโลจิสติกส์ครบวงจรเพื่อความสะดวกของคุณ

คลังสินค้าโลจิสติกส์และสาขาธุรกิจอื่น ๆ

กิ่งแก้ว

50,000 ตร.ม.

BONDED WAREHOUSE & GENERAL WAREHOUSE
*ขนาดพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า (10,000 ตร.ม.)
*ขนาดพื้นที่ให้เช่า (3,000 ตร.ม.)
สามารถเช่าระยะสั้นและระยะยาวได้ตามคำขอ

นวนคร

100,000 ตร.ม.

BONDED WAREHOUSE & GENERAL WAREHOUSE
*ขนาดพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า (- ตร.ม.)
*ขนาดพื้นที่ให้เช่า (- ตร.ม.)
สามารถเช่าระยะสั้นและระยะยาวได้ตามคำขอ

พระราม 3

4,000 ตร.ม.

BONDED WAREHOUSE & GENERAL WAREHOUSE
*ขนาดพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า (- ตร.ม.)
*ขนาดพื้นที่ให้เช่า (- ตร.ม.)
สามารถเช่าระยะสั้นและระยะยาวได้ตามคำขอ

บางนา กม.18

20,000 ตร.ม.

BONDED WAREHOUSE & GENERAL WAREHOUSE
*ขนาดพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า (- ตร.ม.)
*ขนาดพื้นที่ให้เช่า (- ตร.ม.)
สามารถเช่าระยะสั้นและระยะยาวได้ตามคำขอ

บางนา กม.15

5,000 ตร.ม.

BONDED WAREHOUSE & GENERAL WAREHOUSE
*ขนาดพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า (10,000 ตร.ม.)
*ขนาดพื้นที่ให้เช่า (3,000 ตร.ม.)
สามารถเช่าระยะสั้นและระยะยาวได้ตามคำขอ

โลจิสติกส์ พาร์ค/ บางนา กม.29

200,000 ตร.ม.

BONDED WAREHOUSE & GENERAL WAREHOUSE
*ขนาดพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า (- ตร.ม.)
*ขนาดพื้นที่ให้เช่า (- ตร.ม.)
สามารถเช่าระยะสั้นและระยะยาวได้ตามคำขอ