สารจากประธานกรรมการ

แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นบริษัทการลงทุนที่ดำเนินการโดยเอกชนในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราให้ความสำคัญกับการนำเข้า ส่งออก คลังสินค้า อสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ ที่เพิ่มมูลค่าและประโยชน์แก่พื้นที่ตลอดถึงชุมชน

แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่ง เข้าร่วมกับบริษัทแพลตฟอร์มการพัฒนายุทธศาสตร์ร่วมของผู้ประกอบการทั้งสองนี้รวมตัวกัน สองทศวรรษแห่งประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและการพัฒนาระดับสูงภายในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล การถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน (PPP/ BOT/ BT) พลังงานหมุนเวียนและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การเงินของบริษัท การออกแบบโปรแกรมการปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้าโลจิสติกส์ขั้นสูงใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการธนาคารและการพัฒนาทางการเงิน

วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ

แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นโฮลดิ้งการลงทุนและแพลตฟอร์มการจัดการสำหรับบริษัทย่อยที่ลงทุนหรือหน่วยงานที่ร่วมลงทุนที่มีส่วนร่วมสร้างแนวทางที่ไม่เหมือนใคร เรามักจะพยายามหาหนทางเพื่อพัฒนาคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากทรัพย์สินและการดำเนินงานของเราพัฒนาและปรับปรุงความสามารถภายในองค์กรและบุคลากรของเรา สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเปิดกว้างและยั่งยืนกับลูกค้าและคู่ค้าทั้งหมดของเรา

นโยบายคุณภาพ

นโยบายความปลอดภัย

นโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม