ลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท


Real Estates & Other

แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่งเป็นผู้จัดสรรเงินลงทุนระดับโลก และดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาค

เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจโดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรและการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงและอาจแปลงสินทรัพย์บางส่วนเป็นทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่งเป็นผู้จัดสรรเงินลงทุนระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาค แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่งนับเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจรวมถึงยังมีแหล่งสร้างรายได้จากภูมิภาคอื่นจากการขยายไปยังธุรกิจในต่างประเทศภายใต้โครงสร้างการเป็นเจ้าของที่หลากหลาย ที่ครอบคลุมทั้งในเอเชีย และตะวันออกกลาง รวมทั้งมีธุรกิจการบริหารจัดการโรงแรมที่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้การขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตมีความคล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้ กลยุทธ์ที่สำคัญของ แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่งคือการเปิดรับความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเข้าถึงความเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากพันธมิตรและร่วมกันผนึกกำลังเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

BEST OCEAN GOLF  CLUB

Best Ocean Golf เป็นสนามกอล์ฟในสถานที่ที่ท้าทายที่สุดในกรุงเทพฯ รูปแบบของสนามจะมีคันกั้นน้ำขวางทางน้ำด้านใดด้านหนึ่งของแฟร์เวย์และทุกหลุม นักกอล์ฟต้องวางแผนการเล่นที่ยอดเยี่ยมจึงจะออกมาดี

Read More

BEST OCEAN AIRPARK & GOLF

Best Ocean Airpark เป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ในการใช้ชีวิตที่หรูหรารวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นหนึ่งสำหรับเครื่องบินส่วนบุคคล คอมเพล็กซ์ที่อยู่อาศัยอยู่ติดกับรันเวย์ส่วนตัว 860 เมตรช่วยให้คุณนั่งโดยสารและจอดเครื่องบินไว้ที่หน้าบ้านของคุณเองได้อย่างสะดวกสบาย

Read More

MAHACHAI 3rd BANGKOK INTERNATIONAL AIRPORT

ข้อเสนอนี้จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาแนวความคิดสำหรับสนามบินนานาชาติเพิ่มเติมทางด้านตะวันตกของกรุงเทพฯเมืองหลักของความสามารถในการแข่งขันของไทยในอาเซียน

สนามบินมหาชัยจะเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาคอาเซียนโดยเน้นการขนส่งแรงงานข้ามชาติการเดินทางแสวงบุญในภูมิภาคทั้งมุสลิมและพุทธและเป็นศูนย์กลางสำคัญของ ธุรกิจการบินอุตสาหกรรม ด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมในจังหวัดสมุทรสาครทางตะวันตกสนามบินมหาชัยจะตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกระหว่างสนามบินนานาชาติกรุงเทพฯแห่งที่สองที่ดอนเมือง (DMK) ทางตอนเหนือและสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK) ทางตะวันออกของกรุงเทพฯโดยให้บริการในกรุงเทพฯตะวันตกและ จังหวัดทางตะวันตก.

Coming Soon