มาเยี่ยมชมเรา

แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นบริษัทการลงทุนที่ดำเนินการโดยเอกชนในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราให้ความสำคัญกับการนำเข้า ส่งออก คลังสินค้า อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ที่เพิ่มมูลค่าและประโยชน์แก่พื้นที่ตลอดถึงชุมชน

  สำนักงาน

  995/6 หมู่ 9
  ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
  จังหวัดสมุทรปราการ 10540

  เปิดบริการ

  วันจันทร์ – วันเสาร์
  8:00 น. – 17:00 น.

  เบอร์ติดต่อ

  สำนักงาน: +662-750-1531-5
  อีเมล์: info@aero.co.th

  Get Connected

  วิธีการแบบองค์รวมและการคิดเชิงกลยุทธ์นั้นสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับลูกค้าหุ้นส่วนและสังคมที่เราดำเนินงาน

  เพื่อเป็นหนึ่งในอนาคตที่สดใสสำหรับการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์