เรามุ่งมั่นสู่การพัฒนาด้วยมุมมองระดับสากล

แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่ง มุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาและการจัดการชั้นนำที่ไม่เหมือนใคร เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ยั่งยืน เรามีประสบการณ์ที่คิดนอกกรอบ พยายามที่จะเอาชนะตัวเองในทุกโอกาส ด้วยการเป็นตัวแทนการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่น อินเดีย, จีน, ดูไบ, บรูไน, เกาหลีใต้, สิงคโปร์ และ ฮ่องกง เป็นต้น

ประสบการณ์ผสมผสานกับ
ความรู้และเครือข่ายระดับโลก
เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อ
บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

แนวความคิดใหม่ๆ ของเรา

การเจริญเติบโตและพัฒนาทำให้วิธีการแบบองค์รวมและการคิดเชิงกลยุทธ์นั้นสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับลูกค้า คู่ค้าและสังคมที่เราดำเนินงานด้วยความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จากวิธีการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ของเรา

คำขวัญของเรา

เรารู้ว่าความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจ และความซื่อสัตย์ของผู้คนในองค์กรของเรา ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญผู้คนภายในองค์กรของเรา และเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของพวกเขา เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล และช่วยให้พวกเขาทำงานในทีมที่มีความสามารถและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเพื่อผลิตโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยเหตุนี้ผู้คนในแอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่งจึงได้รับโอกาส เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้อื่น คำขวัญของเราคือการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ์การเป็นผู้นำอย่างเป็นระบบและการพัฒนานวัตกรรม

ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมและได้รับการยอมรับจากอย่างเป็นสากล

วิสัยทัศน์

ร่วมเป็นหนึ่งในอนาคตที่สดใสสำหรับการลงทุนในประเทศและต่างประเทศพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์

พันธกิจ

  • เสริมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสำหรับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

  • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงาน
    และองค์กรในการปฏิบัติงาน