แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นบริษัทการลงทุนที่ดำเนินการโดยเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เราให้คำปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ ที่เพิ่มมูลค่าและประโยชน์แก่พื้นที่ตลอดถึงชุมชน รวมทั้งเรามีความเชี่ยวชาญในการนำเข้าและส่งออก บริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร

ข่าวสารและบทความ

ลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 1)

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1) กับ บริษัท แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งประกอบกิจการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า โดยจองเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป จำนวน 77 แปลง รวมพื้นที่ประมาณ 221.99 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1) โดยคุณแลรี่ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ และนายปมุข เตพละกุล ผอ.กอป เป็นผู้ลงนามในสัญญาฯ

บริหารจัดการธุรกิจ
นำเข้าและส่งออกต่างประเทศ

บริหารและจัดการ
คลังสินค้า

ลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

เทรดดิ้งและให้คำปรึกษา

การก่อสร้างและพัฒนา

การผลิต

การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

การค้าผ่านแดน

ปัจจุบันคุณประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่? ต้องการส่งไปทดลองตลาดเพียงไม่กี่กล่อง
แต่ไม่สามารถหาวิธีแก้ไขได้ ปวดหัว เพราะสินค้าของคุณติดอยู่ที่ด่านศุลกากร

ระบบโลจิสติกส์ด้านอาหาร

การนำเข้าและส่งออกอาหารต้องเผชิญกับกฎระเบียบใหม่ๆ มากมายทุกปี ปัจจุบันคุณประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่? ปวดหัวเพราะเอกสารผิดพลาดหรือเอกสารไม่ครบ

การขนส่งเร่งด่วนเพื่อการผลิตสินค้า

ปัจจุบันนี้คุณประสบปัญหานี้หรือไม่? ชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือวัตถุดิบไม่สามารถมาถึงโรงงานของคุณได้ทันเวลา ทำให้คุณต้องหยุดสายการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ธุรกิจของคุณเกิดการสูญเสีย

การขนส่งทางทะเล

ปัจจุบันคุณประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่? มีข้อผิดพลาดมากมายในเอกสารที่กำหนดเอง ไม่ทราบวิธีใช้ข้อตกลง FTA เพื่อลดภาษีนำเข้าของคุณอย่างถูกกฎหมาย ไม่สามารถประเมินระยะเวลาการขนส่งทางทะเลได้อย่างแม่นยำ

การขนส่งทางอากาศ

ปัจจุบันคุณประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่? ต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร กังวลว่าการขนส่งทางอากาศอาจมีราคาแพงมาก การขนส่งสินค้าทางอากาศคือบริการของเราในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณโดยการขนส่งทางอากาศ

แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นบริษัทการลงทุน
ที่ดำเนินการโดยเอกชนในประเทศไทย
และต่างประเทศทั่วทั้งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้