เรามั่นใจว่าระบบควบคุมคุณภาพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ผู้บริหารระดับสูงจะสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรให้เพียงพอสำหรับนโยบายคุณภาพที่จะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

  • บุคลากรขององค์กรต้องมีความรู้และความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมของ บริษัทและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันสำหรับพนักงานและบริษัทฯ

  • การทบทวนข้อตกลงเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท เข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เกินหรือมากกว่าความต้องการพวกเขาหากเมื่อเป็นไปได้ ส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ถูกลงโทษสำหรับ ไม่ผิดพลาดเรื่องงานที่ไม่ได้มาตรฐาน

  • ระบุข้อกำหนดและขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อควบคุมกระบวนการบริการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเอกสารเพื่อป้องกันการร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับบริการที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

  • เมื่อความคิดเห็นพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดหรือเมื่อได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องปัญหาจะต้องถูกบันทึกและแก้ไข ดังนั้นการดำเนินการแก้ไขจะต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกครั้ง

  • การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมคุณภาพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • รวบรวมวิเคราะห์รายงานและใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณภาพ

WAREHOUSE

LOGISTICS

REAL ESTATES

แอร์โร่ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นบริษัทการลงทุนที่ดำเนินการโดยเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้